#166 - SCRC North Moravian Chapter, Czech republic

Celonárodní Sraz 2020 Vlastějovice
29.-31.5.2020

česky english polski

Registrace zde

Česká verze


Aktualizováno: 11.3.2020 20:20

Ahoj přátelé z Southern Cruisers Riding Clubu, 
V roce 2020 pořádá SCRC celonárodní sraz chapter #310 Poděbrady.

Pozor - změna. Rok předem potvrzené provozovatelem a plánované místo Soběšín se mění na RS Radost Vlastějovice.  Kvalita ubytování je horší než v plánované Ymce, ale o to je to levnější a přístup majitelů mnohem lepší. Pevně věříme, že kvalita jídla, rychlost výčepního a otevírací doba baru tento malý handicap vykompenzuje. Dále zde neexistuje noční klid :-)

Pozor, všude v chatkách je bezpečné napětí 24V. Tudíž není možné nabíjet své telefony. Takže nechat vybít ať neotravují a nebo máme k dispozici centrální rychlo nabíjecí systém o výkonu 15kW !

Na sraz je možné přijíždět již od čtvrtka, alespoň nám pomůžete s přípravnými pracemi :-)

Budeme tomu říkat "Retro středsko All Inclusive". Zároveň, jak je nyní oblibou dělat témata, tak téma srazu je: Husákovy děti aneb silní jedinci - Koronavir nás neschvátí.

http://radostsazava.cz/

https://goo.gl/maps/ZK3wps3m18iG1q267


Registrační poplatek pro vstup na celonárodní sraz SCRC 2020 je stanoven na 450,- Kč na 1 osobu.

Cena za ubytování se skládá z ceny za noc v objektu za lůžko + nadstandard snídaně + povlečení + rekreační poplatek.

Pivo: Plzeň, Rebel

Nealko: Sodovka, Kofola

Jídlo: Po celou dobu srazu výběr z hotovek, polévek, chuťovek.Spuštění rezervace bude 13.3.2020 a potrvá do 14.4.2020.

Postupně budeme doplňovat důležité informace.

English version

Updated: 3/11/20 8:20 PM

Hi friends from Southern Cruisers Riding Club,
In 2020, the SCRC organizes a national meeting chapter # 310 Poděbrady.

Attention - change. A year previously confirmed by the operator and the planned location Soběšín is changed to RS Radost Vlastějovice. The quality of the accommodation is worse than in the planned Ymca, but it is cheaper and the approach of the owners much better. We strongly believe that the quality of the meal, the tapping speed and the opening hours of the bar will compensate for this small handicap. There is also no peace of mind :-)

It is possible to come to the meeting from Thursday, at least help us with the preparatory work :-)

We will call it "Retro All Inclusive Central". At the same time, as it is now popular to make themes, the theme of the meeting is: Husak Children.

Attention, everywhere in cottages is safe voltage 24V. Therefore, it is not possible to charge your phones. So let them run out of trouble or have a 15kW central fast charging system!

http://radostsazava.cz/

https://goo.gl/maps/ZK3wps3m18iG1q267


The registration fee for entry to the national SCRC 2020 meeting is set at 450, - CZK per person.

Price for accommodation consists of the price per night in the building according to the valid price list for bed + breakfast + recreation fee .

Beer: Pilsen, Rebel

Non-alcoholic: Soda, Kofola

Food: During the meeting a selection of cash, soups, canapes.The reservation will start on 13.3.2020 and will run until 14.4.2020.

Gradually we will add important information.

wersja polska

Zaktualizowano: 3/11/20 20:20

Cześć przyjaciele z Southern Cruisers Riding Club,
W 2020 r. SCRC organizuje krajowy rozdział spotkania nr 310 Podiebrady.

Uwaga - zmiana. Rok wcześniej potwierdzony przez operatora, a planowana lokalizacja Soběšín zostaje zmieniona na RS Radost Vlastějovice. Jakość zakwaterowania jest gorsza niż w planowanej Ymca, ale jest tańsza, a podejście właścicieli znacznie lepsze. Mocno wierzymy, że jakość posiłku, szybkość stukania i godziny otwarcia baru zrekompensują ten mały handicap. Nie ma też spokoju :-)

Na spotkanie można przyjechać od czwartku, przynajmniej pomóż nam w pracach przygotowawczych :-)

Nazwiemy to „Retro All Inclusive Central”. Jednocześnie, ponieważ obecnie popularne jest tworzenie tematów, tematem spotkania są: Dzieci Husaka.

Uwaga, wszędzie w domkach jest bezpieczne napięcie 24 V. Dlatego ładowanie telefonów nie jest możliwe. Niech rozładowanie nie przeszkadza lub mamy centralny system szybkiego ładowania o mocy 15kW!


http://radostsazava.cz/

https://goo.gl/maps/ZK3wps3m18iG1q267


Opłata rejestracyjna za udział w krajowym spotkaniu SCRC 2020 wynosi 450, - CZK za osobę.

Cena zakwaterowania składa się z ceny za nocleg w budynku zgodnie z obowiązującym cennikiem za łóżko + śniadanie w wartości  + opłata rekreacyjna .

Piwo: Pilsen, Rebel

Bezalkoholowe: Soda, Kofola

Jedzenie: Podczas spotkania wybór gotówki, zup, kanapek.Rezerwacja rozpocznie się 13.3.2020 i potrwa do 14.4.2020.

Stopniowo dodamy ważne informacje.


Nepřihlášen

Registrovaní členové:

134Fredy
Mexic
Medved_H
134Branas
134Hrabe
Achat
134Niky
134Doktor2
134Alextulak
134Charlie
Jitka
134Athi
134Miki2
Bobo_55
134Boban
134Mates1
Broman
Broňas
134Pubertak
134Barbucha
Goodspeed
134Danka
134Daveaward
134Dbar
134Gonzales
134Booster
134Drevak
Doktor_Z
134Bomber
134Gopy
134Grizzly
Grussmi
Jan_G
134Mates_H
134Kat
134Hitori
Helča
134Michalik
Paulino
Dada
Gerdja
Radek2
134Angel
134Franta
134Abos
134Jarda_K
Honza_H
134Honza2
Grusmanka
134Pistalka
Tom
134Hanys
134Jarka2
Jaromir
134Mamut
Jurek
134Dark
Šeba
Jiris
134Rura
Jirka_P
134Cami
134Cistic
134Silver
134Mario
134Mirda2
134Tailor
Alex
houmles
134Vlasta_k
134Kwik
134Ludwa
134Berta
General
Pagi
134Luc
134Klokan
134Hapy
134Fuego
134Pandion
Burak
Majkin
makoni
malcao
Sillas
134Martan
134Tina
Eda
134Red_flay
Tonik
134Rasputin
Sedy_vlk
134Laci
134Milo
Buldi
134Marian
134Janina
Jony
Nada
VILDA
134Black2
134Zlamos
134Madar_P
134Pras
134Rob
Paja_S
134Pavouk_J
134Pepca
134Peter
Petr_N
Boss
134Panter
134Johanka
Prema
134Pidbul
134Jan2
Bedrich2
134Rad
134Pasak
Pasak
134Radek_L
134Kusi
134Rene
Rendy
134Roman
134Ross
134Rider
Vlčice
Hrom
134Petrs
134Buvol
134Simon
Drachenfl
134Spaceman
134Spaik
134Stana
Viki
Rasl
Pavla
134Sunar
134Krokodyl
Zdeny
134Tad1
Bill
Bachor
Tom2
134Tomas2
Tonda
134Tax
134Oci
134Petr2
134Iljic
134Hombre
134Vlasta_Z
Vlčák
Vavo
Prcek
134Zbycho
Zdenek_S
JURIN
Šára
evi
Yanna
Tomík
Voivod
MAROŠ
ŠAMOT
hejkal
Moňa
Maty
Bury
Marta
KALIS
Southern Cruisers Riding Club. Název, logo a jeho grafické podoby jsou registrované ochranné známky.
Logo nesmí být jakkoliv reprodukováno bez písemného svolení majitele autorských práv.
Další názvy mohou být ochranné známky jiných subjektů.

Užitečné odkazy: